Zadnji vikend v maju se je na Hipodromu Polena v Lenartu odvijal drugi Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2012.
Prav je, da analiziramo posamezne segmente sejma, z namero še boljše izvedbe naslednjega sejma.
Najve?ji dosežek sejma je prav gotovo tri dni lepega vremena, no ja to ni zasluga sejma ampak koga drugega.. Posledi?no pa je seveda bil temu primeren obisk sejma, s katerim smo ve? kot zadovoljni. Ocenjujemo, da je v vseh treh dnevih sejem tako ali druga?e obiskalo cca 15.000 obiskovalcev.

Pa poglejmo sejem po posameznih segmentih...

(kliknite na spodnjo povezavo za celoten ?lanek in/ali oglejte si album "Sprehod po sejmu" s klikom na povezavo tukaj >> povezava << )


Razstavljalci- bilo jih je ve? kot lansko leto, predvsem pa je bilo ve? razstavne kvadrature.
Razstavljali so nekateri ve?ji trgovci kmetijske mehanizacije, seveda na ?elo z "našim" Agroremontom iz Svete Trojice. V tem delu se moramo drugo leto potruditi pridobiti še nove "ve?je" trgovce.

Obrt - ta del razstave je bil v mejah lanskega. Opažamo, da je mali odziv prav iz lokalnega okolja, kar predvidevamo, da se bo spremenilo. Sami si bomo prizadevali trend preobrniti v ve?.

Dopolnilne dejavnosti- ta del sejma je pravzaprav naš "lajtmotiv". Sami ugotavljamo, da je od lanskega leta  v tem delu veliki napredek, tudi zaradi sodelovanja LAS Ovtarja in ostalih. Bilo je nekaj  malih
napak, ki pa jih lahko z lahkoto popravimo. Analizo smo opravili in enotni si smo, da je potrebno drugo leto vložiti še ve? energije.

Male živali- popestritev sejma, vsaj za mlade obiskovalce. Gojitelji malih živali nam ponujajo za drugo leto še pestrejši program.

Drobnica- v tem delu nas drugo leto ?aka tudi veliko dela, da se bomo približali naši osnovni ideji o republiškem prikazu drobnice. Promocija striženja je bila prijetna popestritev sejma, pa tudi
zanimanja je bilo veliko. Društvo za rejo drobnice Haloze, katero je sodelovalo na sejmu nam za
drugo leto predlaga, da poskušamo v tem segmentu ponuditi tudi kulinari?ne dobrote.

Ocenjevanje vin- ocenjujemo, da je odlo?itev, da pritegnemo tudi vinogradnike dobra.
Naša naloga je, da drugo leto zajamemo še širše podro?je ocenjevanja. Ocenjevanje vin na sejmu /ponudba sejma/, pa je ob podelitvi priznanj dobrodošla popestritev.

Obsejemske dejavnosti oz dogodki: Najve?ji odmev je doživela prav gotovo oddaja Radia Slovenske gorice "Preko zelenih gri?ev" v petek proti ve?eru. Dogovor z radiem, da je v ?asu sejma kot "sejemski radio" lokacijsko na sejmu ocenjujemo za zelo dobro.
Kuhanje štajerske kisle župe oz Svetovno prvensko v tem, je bil odmeven dogodek sejma. Odzvalo se je 10 ekip, kvaliteta je po ocenah komisije bila zelo dobra, in ta dogodek bo ostal tudi vnaprej.
Strokovne prezentacije strojev so žal bili izvedene delno, ker je bil teren za prikaz le-tega premoker.

Sre?anja poslovnih partnerjev.
Z Kmetijsko zadrugo Lenart smo se dogovorili, da je za svoje zaposlene in partnerje priredila v ?asu sejma sprejem na sejmu. To prakso bi radi v bodo?e razširili še na ostale ve?je partnerje in bi morala
postati praksa sejemskih dogodkov.

Strokovni del sejma v taki obliki kot smo ga ponujali do sedaj se ni obnesel, in v ?asu do tretjega sejma moramo najti na?in predvsem pa obliko kako ljudi zainteresirati za obisk.

Na sejmu je sodelovala tudi Osnovna šola Lenart s posebnim programom. Za drugo leto bi želeli, da se Osnovna šola bolj vklju?i v otvoritvene slovesnosti.
Utrip sejma so popestrili tudi ljudski godci in pevci, ki so vselej dobrodošli na sejmu. V spremenjenih pogojih /radio/ jim moramo najti pravo vklju?itev v dinami?no sejemsko  dogajanje.

  
Na sejmu so sodelovali tudi študenti Slovenskih goric. Vklju?ili so se sicer zadnji moment, zato bodo bolj opazni prav gotovo drugo leto. Svoje sodelovanje drugo leto pa najavlja tudi Društvo podeželske mladine.

V petek zve?er smo priredili tudi sprejem za razstavljalce, kar bo naša praksa tudi vnaprej. Mala pozornost z naše strani, predvsem pa prilika, da na neformalen na?in izmenjamo poglede, dobimo povratne informacije in kar smo najbolj veseli vrsto novih predlogov za naprej.

Veseli smo, da nam je v celoti sejem zelo dobro uspel. Zahvala za to gre sodelavcem, partnerjem, soorganizatorjem in prijateljskim ob?inam. V imenu Organizacijskega odbora vsem hvala.

Na koncu pa povabilo- vidimo se na tretjem KOS 2013 zadnji vikend v maju 2013.

Zapisal:
F. Lovren?i?

 

kos_2023

email: sejem.lenart@gmail.com

NOVA TELEFONSKA Ĺ TEVILKA:

069 986 894

 

Medijski pokrovitelj: ovtar24.si


Ovtar24
kontakt za informacije:
urednik@ovtar24.si


Medijski pokrovitelj: Radio Slovenske gorice


rsg
kontakt za informacije glede oglaševanja:
oglasevanje@rsg.si

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive Module Information